Preview Mode Links will not work in preview mode

De Aanvoerders

Jul 21, 2020

Frank Eijken (voorzitter Bestuursraad Ajax): ‘Ajax is hard bezig ook bestuurlijk een inclusieve club te worden'


Jul 14, 2020

Lex Kruijver (directeur Respons): ‘De creatieve sector wordt tot het bot toe uitgedaagd'


Jul 1, 2020

Kees Noomen (directeur Coster Diamonds): ‘Alle vrouwen houden van diamanten'