Preview Mode Links will not work in preview mode

De Aanvoerders

May 27, 2020

Peter Visser (horeca-ondernemer & voorzitter Stichting Alkmaar Marketing): ‘Deze crisis heeft geleid tot nieuwe businessmodellen die blijven bestaan’