Preview Mode Links will not work in preview mode

De Aanvoerders

Sep 13, 2019

Eef van den Broek (Kapitein ter zee b.d. Koninklijke Marine): 'Zelfsturende schepen hebben de toekomst'