Preview Mode Links will not work in preview mode

De Aanvoerders

Aug 21, 2019

Thijs Pennink (Directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord): 'Is Noord-Holland het Silicon Valley van de agribusiness?'


Aug 14, 2019

Theo Meskers (wethouder Bedrijvigheid Hollands Kroon): 'Waarom Google en Microsoft houden van de gemeente Hollands Kroon'