Preview Mode Links will not work in preview mode

De Aanvoerders

Apr 24, 2019

Alexandra van Huffelen (directeur GVB): 'De stroom die het GVB verbruikt is donkergroen'


Apr 18, 2019

Ronald Huikeshoven (directievoorzitter AM):: '3D printing en drone-machinisten zijn de toekomst'


Apr 3, 2019

Roel Vente (directeur Schouwburg Het Park): 'Theater is uit, venue is hip'