Preview Mode Links will not work in preview mode

De Aanvoerders

Feb 21, 2019

Jaap Bond: “Drukte discussie over toerisme in Amsterdam is decadent.”


Feb 15, 2019

Bart Drenth: "Amsterdam stelt principes boven praktijk en dat werkt niet." 


Feb 6, 2019

Kees Noorman: "Amsterdam denkt veel te klein."